Markkinoinnin automaatiosta verkkokauppiaille

Verkkokauppamarkkinoinnin automaatiolla voit kiihdyttää liidin ostopäätöksiä hurjasti. Jos aihe on kuitenkin ennestään tuntematon, ota vinkit haltuun tästä artikkelista.

Markkinoinnin automaatiota hyödynnetään mallikkaasti liiketoiminnassa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, mutta oletko pohtinut sen yhdistämistä verkkokauppaan? Sekin on täysin mahdollista, ja kun automatisoit markkinoinnin toimenpiteitä verkkokauppasi tukena, pystyt itse keskittyä muuten liiketoimintasi eteenpäin kehittämiseen.

Markkinoinnin automaatio mahdollistaa liiketoiminnassa paljon. Se, että kontaktoisit joka ikisen prospektin käsin, pyrkien saattaa heidän kiinnostuksensa siihen pisteeseen, että he haluaisivat ostaa, on todella aikaa vievää eikä välttämättä edes mahdollistakaan inhimilliseltä ihmiseltä. Automatisoiduilta työkaluilta se on mahdollista. Automatisaatio lisää konversioprosenttiasi ja potentiaalisten asiakkaiden sitouttamisen onnistumista.

”Se, että kontaktoisit joka ikisen prospektin käsin, on todella aikaa vievää eikä välttämättä edes mahdollistakaan inhimilliseltä ihmiseltä. Automatisoiduilla työkaluilta se on mahdollista.”

Muista huolehtia tuotteiden SEO:t ja Googlen näkyvyys kuntoon

Googlen näkyvyys on edelleen tärkeä juttu, ja siihen pystyy vaikuttamaan hakukoneoptimoinnilla. Huolehdi siis, että tuotteiden tiedot ovat ajantasaisia verkkokaupassasi. Tuotetietojen tekstien pitää myös olla selkolukuisia ja hakukoneoptimoituja, jotta tarpeen herättyä potentiaalinen asiakas löytää verkkokauppaasi Googlen hausta.

Mitä on markkinoinnin automaatio verkkokaupassa?

Markkinoinnin automaatiolla verkkokaupassa viitataan työkaluihin, jotka automatisoivat tyypillisiä markkinoinnin toimenpiteitä, esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin kampanjoita. Automatisointi tapahtuu digitaalisessa ympäristössä joko ohjelmistossa tai verkkosivupohjaisesti. Automatisoinnin työkaluihin tarvitset kumppanin, joka tuottaa tämän kaltaisia ohjelmistoja. 

Markkinoinnin automaatio ei toimi kuitenkaan ilman, että brändillä on markkinointistrategia. Strategian kautta myös automatisaation tarjoama tuki on tavoitteellista ja strategista tekemistä, joka pitää asiakkaan keskiössä.

Suomeen markkinoinnin automaation työkalut verkkokaupoissa eivät ole vielä rantautuneet täysin. Ne ovat kuitenkin erittäin hyödyllisiä, joten käyttöönottoa kannattaa pohtia vakavasti. Artikkelissa kerromme seuraavanlaisista tavoista automatisoida markkinointia verkkokaupassa:

  1. CDP-alustan hyödyntäminen
  2. Personoidut suositukset
  3. Sähköpostimarkkinointi
  4. Retargeting eli uudelleenkohdennus
  5. Chatbotin hyödyntäminen
  6. Markkinointiviestinnän tärkeys

CDP-alustan hyödyntäminen

Onko asiakasrekisterisi kunnossa ja asiakkaasi segmentoitu oikein? 

Customer Data Platform on tietojärjestelmäalusta, joka kerää dataa yhteen yksilöityyn tietokantaan. Se on valmis ohjelmisto, johon voit integroida muun muassa verkkokauppasi palveluntarjoajan pääsemään käsiksi. Integroimalla organisaatiosi käytössä olevat järjestelmät mukaan Customer Data Platformiin, tarkoittaa se sitä, että kaikkien kävijöiden data on reaaliaikaisesti tallessa yhdessä ohjelmassa.

Ja kun data on reaaliaikaisesti tallessa ja potentiaalisten asiakkaiden liikkeet sivustollasi tiedossa, pystyt tarjoamaan automatisoituja ja personoituja markkinoinnin toimenpiteitä.

Seuraavaksi esitettyjen markkinoinnin toimenpiteisiin kuuluu vahvasti ymmärtää asiakkaiden liikkeet ja heidän datansa, jossa sinua auttaa Customer Data Platform. CDP-alusta avustaa siinä, että pystyt seuraamaan liidien liikkeitä, ja segmentoimaan asiakkaita esimerkiksi sijainnin tai kiinnostusten perusteella. Esimerkiksi voit segmentoida tietyn ryhmän sen perusteella, jos he osoittavat kiinnostusta jotain tiettyä tuotetta kohtaan. Ja CDP-alusta tekee sen automatisoidusti.

Lue lisää Groweon tarjoamasta CDP:stä.

Pop Up oikeaan aikaan

Toisinaan verkkosivustolla voi ärsyttää se, että yrität esimerkiksi lukea artikkelia rauhassa, kunnes jokin Pop Up-esite tulee näytöllesi. Se on ihan ymmärrettävää, että ärsyttää. Mutta markkinoinnin automaatiolla verkkokaupassa sen voi tehdä myös strategisesti oikea-aikaisesti auttamaan asiakkaan ostopäätöstä.

Hylätty ostoskori on melko yleinen tapa menettää potentiaalinen asiakas verkkokaupassa. Ostoskorin kokoaminen on todella selkeä merkki kiinnostuksesta tuotteita kohtaan. Syitä, miksi potentiaalinen asiakas kuitenkin hylkää ostoskorinsa voi olla monenlaisia. Tuotteiden kokonaishinta voi olla liian suuri, postituskustannusten hinta voi yllättää asiakkaan ja checkout-tilanne voi olla liian monimutkainen. 

Motivoi asiakasta saattamaan kiinnostuksensa loppuun oikean aikaisella Pop Upilla. Esimerkiksi: Kun asiakas hylkäisi ostoskorinsa, automatisaatio heräisi ja esiin nousisi Pop Up, josta potentiaalinen asiakas voi voittaa alennuksen tai ilmaisen kuljetuksen. Tämä toimii potentiaaliselle asiakkaalle motivaattorina suorittaa ostostilanne loppuun.

Esimerkki verkkokaupan Pop Upista.

Pop Upin ei tarvitse olla tungetteleva, vaan siinä voi olla jotain hauskaakin. Pop Up, jossa on mahdollisuus voittaa jokin alennuskoodi, on varmasti kaikkien shoppailijoiden mieleen ja voi lisätä konversiota. 

Personoi suosittelut

Tapoja personoida asiakaskokemus ja asiakaspalvelu on monia. Personointi takaa, että teet asiakaspalvelua merkityksellisesti siten, että asiakkaan tai liidin tarpeet ja mielenkiinnon kohteet ovat huomioitu. Asiakas ja hänen tarpeensa huomioimalla, on verkkosivuston selailu hänelle huomattavasti mielenkiintoisempi kokemus. Voit parantaa palvelukokemusta huomattavasti esimerkiksi suosittelemalla tuotteita, joista kävijät voivat olla kiinnostuneita heidän kuluttajakäyttäytymisensä perusteella.

“Personointi takaa, että teet asiakaspalvelua merkityksellisesti siten, että asiakkaan tai liidin tarpeet ja mielenkiinnon kohteet ovat huomioitu.”

Markkinoinnin automaatio pystyy edistämään brändiäsi ja sen luotettavuutta luomalla liidille, prospektille ja asiakkaalle palvelupolun, jossa hänet kuullaan. Aikaisempaa dataa hyödyntämällä pystyt liidin tai asiakkaan kohdalla ehdottamaan relevantteja toimintoja tai lähettämään personoituja viestejä. Tällöin asiakas saa innovatiivisen digitaalisen palvelukokemuksen, joka on hänelle henkilökohtaisesti kuratoitu. 

Personointiin liittyy asiakkaan tunnistaminen. Kun olet tunnistanut liidin, prospektin tai asiakkaan, pystyt personoimaan verkkokaupan näkymää kyseiselle kävijälle. On mahdollista virkistää potentiaalisen asiakkaan muistia esimerkiksi muistuttamalla häntä tuotteista, jotka vierailijaa ovat viimeksi kiinnostaneet. Tämä tapahtuu “viimeksi katsotut”-widgetin avulla verkkokaupassasi.

Antamalla kuratoituja ehdotuksia voit myös parantaa asiakkaan saamaa kokemusta verkkokaupasta. Automatisoidut markkinointitoimenpiteet voivat ehdottaa verkkokaupassa tuotteita, joita muut henkilöt ovat ostaneet asiakkaan haluaman tuotteen lisäksi. Tämä helpottaa asiakasta etenemään ostoksissa ja saamaan uutta inspiraatiota.

Verkkokauppamarkkinoinnin personalisointi parantaa konversioita ja lisää myyntiä.

Voit myös viedä personoinnin täysin uudelle asteelle henkilökohtaistamalla koko prospektin, liidin tai asiakkaan saaman kokemuksen verkkokaupassasi heti ensi kättelyssä. Jos tiedät, että potentiaalinen asiakas on etsimässä jotain tietynlaista tuotetta ja sopii tiettyyn asiakassegmenttiin, kuratoi verkkokauppasi Landing Page sille segmentille sopivaksi. Eli varmista konversiot tarjoamalla relevantti verkkokauppa potentiaaliselle asiakkaalle heti.

Sähköposti verkkokaupan markkinoinnissa

Sähköpostimarkkinointi on tärkeä työkalu verkkokaupan markkinoinnissa. Markkinoinnin automaation työkalut keräävät kävijädataa verkkokaupastasi, josta pääset analysoimaan kuluttajien liikkeitä ja taustoja. Kun olet selvillä kävijöidesi datasta, pystyt luomaan erilaisille määrittelemillesi segmenteille sähköpostiviestejä.

Määrittelemä segmentti voi perustua esimerkiksi tiettyyn tuotteeseen kohdistuvaan kiinnostukseen, jolloin myös sähköpostiviestit voivat liittyä kyseiseen tuotteeseen. Segmentti voisi myös perustua ikäryhmään, jolloin sähköpostiviestinnässä mainostettaisiin tuotteita ja ratkaisuja, jotka soveltuvat paremmin kyseisen ikäryhmän segmentille.

Ja automatisoimalla tiettyjä toimenpiteitä saat sähköpostimarkkinoinnista vielä enemmän irti. Markkinoinnin automatisaatio voi muun muassa pitää huolen, että lähettää rekisteröityneelle verkkokaupan asiakkaalle syntymäpäivälahjaksi alennuskoodin. Tämä toimii hyvänä potentiaalisen uudenvanhan asiakkaan aktivoittajana.

Voit myös automatisoida sähköpostiviestejä rekisteröityneille asiakkaille, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta keräämällä ostoskoria, mutta kuitenkin hylkäämällä sen. Sähköpostiviesteillä voi aktivoida ja motivoida potentiaalinen asiakas saattamaan ostopäätöksensä loppuun vihjaamalla, että tuote on loppumaisillaan tai jopa alennuskoodilla kyseiseen tuotteeseen.

Retargetoi, eli uudelleenkohdenna

targetointi
Jos et ole enää kuullut entisestä asiakkaastasi, muistuta olemassaolostasi personoidulla sähköpostiviestillä. Retargetoinnissa, eli uudelleenkohdentamisessa herätetään sellaisen asiakkaan kiinnostus uudelleen, joka ei ole hetkeen tehnyt toimenpiteitä verkkokaupassa.

Retargetoinnissa herätetään potentiaalisen liidin kiinnostus uudelleen.

Retargetoinnissa sisällöllä on väliä. Tarjoa siis vain sellaista sisältöä tai etuja, joista potentiaalinen uusivanha asiakas oikeasti on kiinnostunut ja jotka voisivat aktivoida hänet uudelleen. Tämä tapahtuu identifioimalla kyseisen liidin entisistä tapahtumista ja ostoista, mikä kyseistä potentiaalista asiakasta kiinnostaa. Näin voit lähettää aktivointiviesteinä saman tyyppisistä tuotteista promotionaalisia alennuskoodeja ja etuja.

Kuten äskeisessä kappaleessa mainitsin, myös syntymäpäivälahjana toimivan alennuskoodin antaminen toimii hyvänä vanhan potentiaalisen asiakkaan aktivoittajana. Näin voit retargetoida ja muistuttaa entistä asiakastasi palveluidesi ja tuotteiden olemassaolosta.

“Retargetoinnissa sisällöllä on väliä. Tarjoa siis vain sellaista sisältöä tai etuja, joista potentiaalinen uusivanha asiakas on oikeasti kiinnostunut.”

Hyödynnä asiakaspalvelussa ChatBottia

Chatbotilla on paljon annettavaa, mitä tulee verkkokaupan automatisointiin.

Mutta varsinkin markkinoinnin automaation näkökulmasta, chatbot toimii interaktiivisena brändin edustajana, joka pystyy antamaan parempaa palvelukokemusta. Chatbot voi toimia digitaalisena oppaana, kun asiakas on etsimässä verkkokaupassa tietynlaista tuotetta. Chatbot sisästäisi ja analysoisi kävijän antamaa infoa siitä, mitä hän etsii, ja ehdottaisi ratkaisuja sen perusteella. 

Chatbotin avulla voit ajatella herättäväsi verkkokauppasi enemmän eloon, interaktiiviseksi kokemukseksi, jossa suunnittelemasi chatbot toimii oppaana mutta samalla myös sitouttajana johdattaen konversiopisteiden äärelle.

Chatbotit ovat mahtava personoidun kokemuksen välittäjä. Nike osoitti erinomaisen esimerkin verkkokaupan konversioiden lisäämisestä, samalla kun potentiaaliset asiakkaat saivat hauskan asiakaspalvelukokemuksen. Nike oli yhdistänyt chatbotin keskusteluagenti Facebookin Messengeriin, jossa keskustelija sai chatbotilta personoituja suosituksia sen perusteella, mikä keskustelijaa viehätti.

Markkinointiviestinnän tärkeys myös verkkokaupassa

Jotta voit luoda nerokasta ja strategisesti tärkeää markkinointiviestintää verkkokauppasi potentiaalisille asiakkaille, täytyy sinun tiedostaa, miten liidisi käyttäytyvät. Analysoimalla strategisesti asiakkaan palvelupolkua, reagoit juuri oikealla hetkellä, tilanteen mukaisella asiakaspalvelulla. 

Potentiaaliselle asiakkaalle on mahdollista luoda personoituja ja fokusoituja viestejä, koskien esimerkiksi palvelua tai tuotetta, jota kohtaan osoitetaan kiinnostusta. Strategiset viestit voivat auttaa asiakasta ostopäätöksissä. Tärkeää aktivoivaa markkinointiviestintää verkkokaupassa ovat sähköpostiviestit ja Pop Up, varsinkin oikea aikaisesti.

Tapoja automatisoida verkkokaupan markkinointia on monenlaisia ja kuten artikkeli osoittaa esimerkein, ne ovat täysin toteutettavissa. Jotta pääset ottamaan kaiken ilon irti markkinoinnin automatisaatiosta ja sitä kautta liiketoimintaasi panostamisesta, kannattaa rinnalle ottaa markkinoinnin automatisaation alusta, kuten Groweon Growth Engine. Tällä tavalla et vain ohjaa enemmän liikennettä verkkokauppaasi, vaan lisäät myös myyntiä, asiakaskuntaa ja pidät nykyiset asiakkaat.

Markkinointialusta auttaa sinua trafikoimaan lisää liikennettä verkkokauppaasi, joka realisoituu myynnin ja asiakaskuntasi kasvulla. Markkinointialusta auttaa myös pitämään nykyiset asiakkaat tyytyväisenä personoiduilla ratkaisuilla. Näin ollen se on tärkeä työkalu, joka auttaa pitämään huolta markkinointistrategian onnistumisesta ilman että jokaisesta aikaa vievästä manuaalisesta prosessista tarvitsisi huolehtia. Ja asiakkaat ovat entistä tyytyväisempiä personoidusta kokemuksista. Joko aloitetaan?