Nosta konversioiden määrää Chatbotin avulla

Konversiopisteet generoivat liidejä. Chatbot helpottaa konversioiden optimointia, mutta mitä pitää ottaa huomioon?

Digitalisaation aikakautena uudenlaisten innovaatioiden tuodessa nykyaikaisia työkaluja yrityksille hyödynnettäväksi, on tärkeää, että pysyt mukana erottautumisen mahdollisuuksissa ja asiakaspalvelun kehittämisessä. Asiakkaat nykyaikaisessa maailmassa ovat entistä vaativampia, ja sen takia chatbotit ovat kehittyneet entistä älykkäämmiksi asiakaspalvelijoiksi.

Chatbotit ovat nykypäivän keskeinen työkalu liiketoiminnassa ja yhä useampi yritys haluaa ottaa käyttöönsä sellaisen. Syy on, että chatbotit vastaavat moneen nykypäivän haasteeseen ja toiveeseen liiketoiminnassa. 

Tärkein tässä on niiden helppokäyttöisyys. Chatbotit mahdollistavat nopeamman ja tehokkaamman tavan päästä yrityksen palvelun tarjoaman pariin. Silloin kuluttajat saavat sen mitä haluavat, silloin kun haluavat sen. Näin Conversion rate (konversioprosentti) paranee automaattisesti ja mahdollisesti myös liidien matka asiakkaiksi varmistuu todennäköisemmin, sillä palvelupolku on virtaviivaistettu.

“Asiakkaat nykyaikaisessa maailmassa ovat entistä vaativampia, ja sen takia chatbotit ovat kehittyneet entistä älykkäämmiksi asiakaspalvelijoiksi.”

Mikä on konversio?

Lainataanpas hieman Wikipediaa kertomaan, mitä konversio tarkoittaa: Konversio voi myös tarkoittaa internet-sivulle (useimmiten verkkokaupalle) asetettavia myynti- tai välitavoitteita, joka voi johtaa halun syntymiseen, josta päästään haluttuun toimintoon eli konversioon.

Konversio on siis tavoitteellisesti luotu piste, joka kertoo sivustollasi tai esimerkiksi verkkokaupassasi tapahtuvista liikkeistä, jotka voivat kertoa vierailijan kiinnostuksesta yrityksesi tuotteita tai palveluita kohtaan. Konversiot realisoituvat konversiopisteiden kautta, jotka suunnittelette yrityksesi sisällä. Konversiopisteet siis riippuvat toimialastasi ja tavoitteistasi.

Käytännönläheinen esimerkki konversiopisteistä: Hypoteettisesti, jos kyseessä olisi rakennusalan yritys, joka on rakennuttamassa ja myymässä uutta kiinteistöä, voisi verkkosivustolla olla seuraavanlaisia konversiopisteitä:

  • Vierailu kyseisen uuden kiinteistön sivustolla
  • Myynti- tai sisustusesitteiden lataaminen
  • Uutiskirjeen tilaaminen
  • Yhteydenottopyynnön jättäminen

Mutta miten chatbotit siis liittyvät tähän?

Miten chatbotit lisäävät konversiota

Ensinnäkin, potentiaalinen asiakas joka tulee käymään sivustollesi, luultavasti tekee sen jonkun asteisen kiinnostuksen takia. Hänellä voi olla mielessä mahdollinen ongelma tai tarve, johon yrityksesi voisi potentiaalisesti tarjota vastauksen. Vierailija selailee verkkosivustoa selvittääkseen, löytääkö haluamansa.

Tässä vaiheessa chatbot tulee kuvioihin. Chatbotteja pystytään hyödyntämään kaikissa yllä olevissa esimerkeissä, esimerkiksi samassa rakennuttajan esimerkissä vierailija pystyisi kysymään chatbotin keskusteluagentilta, mistä löytyisi tietoa kyseisestä uudesta kohteesta. Chatbot pystyy ohjaamaan vierailijan oikealle sivustolle, ja samalla jo kysymään, kiinnostaisiko vierailijaa ladata esite tai liittyä odotuslistalle. Eli helpottaa asiakasta pääsemään määriteltyihin konversiopisteisiin.

Chatbot luo helpon tavan päästä alusta loppuun haluamassaan palvelussa sivustolla. Tämä on myös chatbotin perimmäinen tarkoitus, opastaa vierailijaa. Ja koska ostopolkusi steppejä helpotetaan, se lisää onnistuneita ostopäätöksiä ja luo näin positiivisempaa konversioprosenttia.

Koska chatbot vähentää tiettyjä askeleita palvelupolulla, se myös huomattavasti nopeuttaa asiakkaan läpikäymää prosessia. Potentiaalisen asiakkaan polku alkaa kiinnostuksesta tai tarpeen huomaamisesta. Chatbotin potentiaalista lisätä hyödyllisten konversiopisteiden äärelle pääsyä ja siten tietoisuuden ja kiinnostuksen lisäämistä potentiaaliselle asiakkaalle, voi palvelupolku päättyä haluun ostaa. Kunhan huomioit tarpeeksi sivustollesi tulleen liidin tarpeet.

Chatbotin kanssa keskustelu helpottaa liidin palvelupolkua alusta loppuun.

Saatat myös pohtia, onko chatbotin kanssa keskustelu asiakkaan silmissä tylsää. Se ei suinkaan tee mistään tylsempää, sillä chatbotit osaavat silti olla personoituja, sekä myös potentiaalisille asiakkaille huomaavia, tervehtimällä heidät ystävällisesti ja palvelemalla sujuvasti alusta loppuun.  

Chatbotit tekevät sen nopeasti

Chatbot takaa reaaliaikaisen ja jatkuvan keskustelumahdollisuuden liidin tai asiakkaan sekä yrityksen välillä. Ja kun takaat asiakkaalle mahdollisuuden saada palvelua silloin kun hän haluaa, onnistut parhaimmillaan kasvattamaan liiketoimintaasi.

Nopea ja tehokas vastaaminen liidin, prospektien ja asiakkaiden kysymyksiin lisää konversioiden määrää, sillä se säästää potentiaalisen asiakkaan aikaa. Potentiaalisen asiakkaan ei tarvitse läpikäydä pitkää listaa usein kysytyistä kysymyksistä. On siis erityis arvoisen tärkeää, että huolehdit että pystyt ratkaisemaan asiakkaan tarpeen mahdollisimman nopeasti.

“Nopea ja tehokas vastaaminen liidin, prospektien ja asiakkaiden kysymyksiin lisää konversioiden määrää, sillä se säästää potentiaalisen asiakkaan aikaa.”

Chatbotit myös generoivat liidejä

Chatbotit pystyvät myös generoimaan liidejä sinulle konversioiden avulla. Chatbot pystyy keskustelussa kysymään potentiaalisen asiakkaan yhteystietoja, selvittää mistä potentiaalinen asiakas on kiinnostunut ja esimerkiksi kysyä, haluaisiko hän tilata uutiskirjeen. Tämä kaikki kertoo potentiaalisen liidin kiinnostuksen tilasta.

Palvelupolkua helpotetaan kävijän puolesta muutenkin, sillä chatbot helpottaa eri konversiopisteisiin pääsyä. Nämä konversiot kertovat yrityksellesi ja sen myyjille, mistä spesifisti kyseinen vierailija on kiinnostunut. Ja näin chatbot on generoinut liidin yrityksellesi, sillä yrityksesi myyjä pystyy jatkamaan siitä, minkä chatbot on aloittanut.

Vaikka chatbot ei välttämättä onnistu suoraan klousaamaan diilejä, pystyy keskusteluagentti siis generoimaan niitä sinulle lisää. Ja paras osa tässä on, että kellonajalla ei ole väliä. Chatbot pystyy tekemään sen kellon ympäri. 

Vaikka chatbot ei välttämättä onnistu suoraan klousaamaan diilejä, pystyy keskusteluagentti siis generoimaan niitä sinulle lisää. “

Keskustelu chatbotin kanssa nostaa konversioprosenttiasi. Groweo tarjoaa käyttöösi Growth Engine-konversioalustan, josta voit bongata potentiaalisimmat liidit.

Suunnittele tarkasti konversiopisteet

Chatbot oikeasti pystyy lisäämään konversioita, kunhan yritys selvillä siitä, mitkä konversiopisteet niille ovat tärkeintä.

Yrityksen sisällä täytyy olla ymmärrystä siitä, mihin tarpeeseen yritykseltä haetaan ratkaisuja ja vastauksia. Konversiopisteet eivät voi olla summamutikassa heitettyjä toimenpiteitä, vaan tavoitteet täytyy olla selvillä. 

“Konversiopisteet eivät voi olla summamutikassa heitettyjä toimenpiteitä, vaan tavoitteet täytyy olla selvillä. “

Tarkastele yritystäsi ja sen palveluita. Mikä on kohderyhmäsi ja mikä kiinnostaa potentiaalisia asiakkaita? Ja kuinka viestit selkeästi palveluittesi tai tuotteittesi tärkeydestä. Tarkastele yrityksesi analytiikkaa, ja perusta päätökset suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

Mitä kannattaa huomioida?

Ensin tulee siis ymmärrys siitä, mihin tarpeeseen yrityksesi vastaa ja mitkä konversiopisteet liittyvät kyseisiin toimenpiteisiin. Jotta näitä konversiopisteitä voidaan integroida mukaan chatbotin keskusteluun, tarvitsee yrityksessä siis myös ymmärtää, miksi chatbot otetaan sivustolle. Kun tavoite on selkeä, on onnistumisprosentin seuraaminen helpompaa.

Chatbotin keräämän datan kautta pääset paremmin jyvälle siitä, mikä toimii ja mikä ei. Parhaimman palvelun tarjoaminen tarkoittaa jatkuvaa analysointia ja palveluiden kehittämistä.

Tarkastele ainakin siis seuraavia asioita chatbotin datasta:

  • Missä tilanteissa, ja miksi potentiaalinen asiakkaasi käyttää chatbotia
  • Missä tilanteissa ja miksi asiakkaat käyttävät chatbotia
  • Kuinka vierailijasta tulee liidi 
  • Mitkä linkit tai kysymykset ovat keskustelussa tarpeellisia
  • Mitkä konversiopisteet ovat toimivia

“Chatbotin keräämän datan kautta pääset paremmin jyvälle siitä, mikä toimii ja mikä ei. Parhaimman palvelun tarjoaminen tarkoittaa jatkuvaa analysointia ja palveluiden kehittämistä.”

Ja totta kai, tee muutokset datan perusteella. Jos huomaat, että on joku tietty asia, johon chatbotilta halutaan vastauksia, mutta se ei pysty sitä tarjoamaan, pohdi mitä voit tehdä asian eteen. Ja jos huomaat, että pyritte chatbotin kautta tarjoamaan jotain tiettyä palvelua, joka ei myy, pohdi, mitä voisi muuttaa, jotta se olisi myyvempi.

Kuten tässä artikkelissa on tullut ilmi, chatbotin tarkoitus on helpottaa ja virtaviivaistaa potentiaalisen asiakkaan sekä nykyisten asiakkaiden palvelupolkua. Chatbot huolehtii siitä, että asiakas pääsee tavoitteeseensa entistä nopeammin. Se lisää sivuston konversioiden määrää. Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää mikä on kohderyhmäsi ja mitä kohderyhmäsi haluaa. Taustalla on pyrkimys luoda kilpailijoihin nähden parempaa palvelua.

Data ei valehtele

Data kertoo olennaisen. Chatbot on onnistunut lisäämään myyntiä.

Artikkelissa on tullut jo paljon pointteja siitä, kuinka chatbot pystyy lisäämään konversioiden määrää ja siten generoimaan liidejä. Liidien generointi tarkoittaa enemmän potentiaalisia asiakkaita ja todennäköisesti enemmän myyntiä. Jotta kiteytämme vielä chatbotin tärkeyden, nostan lisäksi esiin muutaman dataan perustuvan pointin:

Vuonna 2022 tehtiin tilannekatsaus ja kyselytutkimus chatbotin vuoden 2022 tilanteesta. Vastaajina oli satunnainen joukko, jossa oli 500 kuluttajaa ja 500 liiketoiminnan päättäjää. 

Tämän kyselyn mukaan noin 74% ihmisistä myös olettaa keskustelevan chatbotin kanssa tullessa verkkosivustolle. Korkea luku viestii siitä, että chatbotit todella ovat jo kuluttajien tietoisuudessa ja he odottavat yritysten vastaavan tähän odotukseen.

Kyselytutkimuksessa liiketoimintapäättäjät kertovat chatbottien lisänneen heidän myyntiä 67%. Luku on erittäin hyvä. 26% myyntitapahtumista alkoivat vierailijan interaktiosta chatbotin kanssa. Intercomin mukaan kolme suosituinta käyttöyhteyttä chatbotin ja myynnin intergraatiossa on tietojen kerääminen ja liidien kvalifiointi, palveludemojen buukkaaminen ja sivustolla vierailijoiden sitouttaminen. Juurikin niitä asioita, mistä tässäkin artikkelissa on kerrottu.

Lisää liidejä, konversioprosenttia ja myyntiä, kiitos!

Myös datakin sen kertoo; chatbot on essentiaali. Lienee siis mahdollisimman ymmärrettävää, kuinka chatbot pystyy lisäämään konversioita ja siten sitouttamaan potentiaalisten asiakkaiden määrää yrityksellesi? Kaiken takana on helppokäyttöisyys ja ostopolun virtaviivaistaminen liidin, prospektin tai nykyisen asiakkaan näkökulmasta, jotta heränneeseen tarpeeseen saadaan vastaus mahdollisimman nopeasti.