Nosta yhteydenottojen määrää chatbotilla

Chatbotin kanssa käytävä keskustelu on mahdollisimman helppokäyttöinen tapa aloittaa vuorovaikutus. Jos panostat yhteydenottamisen helppouteen ja tehokkuuteen, se takaa niitä sinulle entistä enemmän.

Maailma tuntuu pyörivän eteenpäin päivä päivältä nopeammin. Liiketoimintojen digitaalisuus kehittyy kovaa vauhtia. Potentiaaliset asiakkaasi ovat jo tottuneet tähän, joten huolehdi, että lunastat heidän toiveet nykyajan helppokäyttöisyydestä ja tehokkuudesta.

Verkossa yhteyden ottaminen on helpottunut.  Koska chatbotin kautta on helppo jättää viestiä yrityksellesi, se myös tarkoittaa lisää yhteydenottoja chatbotilla. Muista kuitenkin huolehtia, että sivustosi Landing Page on asiakkaan näkökulmasta vaikuttava, jotta kiinnostus herää yhteyden ottamiseen.

“Koska chatbotin kautta on helppo jättää viestiä yrityksellesi, se myös tarkoittaa lisää yhteydenottoja chatbotilla.”

Asiakkaan tullessa sivustolle, pystyy chatbot hetken kuluttua kysyä, pystyisikö hän palvelemaan vierailijaa. Jos vierailijan kiinnostus on herännyt ja sivusto on tehnyt vaikutuksen, voi vierailija aloittaa keskustelun chatbotin kanssa ja uusi yhteydenotto on taattu. Käydään kuitenkin tässä artikkelissa läpi erilaisia tapoja, kuinka chatbot voi kerätä uusia yhteydenottoja ja mitä asiassa kannattaa ottaa huomioon.

Kaiken takana on nopeus

Chatbotin ehdoton hyöty muodostuu siitä, kuinka nopeasti sen kautta saa yhteyden yritykseen ja brändiin. Se helpottaa asiakkaan yhteydenpitoa yrityksen kanssa huomattavasti. Se on käytettävissä 24/7/365. Mahdollisuuksia saada uusi yhteydenotto yrityksen suuntaan on siis ympärivuorokautinen.

ChatBot verkkopalveluusi?

Kiinnostuitko kasvattamaan myyntiä tai parantamaan asiakaspalveluasi ChatBotin avulla?
Hienoa, ota yhteyttä meihin !

Ympärivuorokautisuus lisää mahdollisuuksiasi.

Chatbot vähentää tiettyjä askeleita palvelupolulla ja myös huomattavasti nopeuttaa asiakkaan läpikäymää prosessia. Potentiaalisen asiakkaan polku alkaa kiinnostuksesta tai tarpeen huomaamisesta. Chatbotin potentiaali on lisätä hyödyllisten konversiopisteiden äärelle pääsyä ja siten tietoisuuden ja kiinnostuksen lisääminen potentiaaliselle asiakkaalle.

Konversion merkitys

Ensimmäinen yhteydenotto on jo siis konversio. 

Konversioilla on suora yhteys yhteydenottojen määrän lisäämiseen molemmin puolisesti. Se auttaa liidiä suorittamaan omiin tarpeisiin liittyviä konversiopisteitä verkkosivustolla, mutta myös yritys saa helpomman tavan ottaa yhteyttä potentiaaliseen asiakkaaseen, kun hän on jättänyt jäljen ja osoittanut kiinnostuksensa verkkosivustolla.

Tärkeinä konversioiden ja yhteydenottojen keräämisessä on chatbotin helppokäyttöisyys. Chatbotit mahdollistavat nopeamman ja tehokkaamman tavan päästä yrityksen palvelun tarjoaman pariin. Silloin kuluttajat saavat sen mitä haluavat, silloin kun haluavat sen. Näin Conversion rate (konversioprosentti) paranee automaattisesti ja mahdollisesti myös liidien matka asiakkaiksi varmistuu todennäköisemmin, sillä palvelupolku on virtaviivaistettu.

Pohdi mitkä ovat yrityksellesi merkittäviä konversioita ja mitä yhteydenotoissa pitäisi tapahtua.

Päätä millaisia yhteydenottoja haluat chatbotilta

Se, mitä käyttötarkoitusta chatbot palvelee, pitää suunnitella etukäteen. Chatbotin pitää toimia sujuvasti kyseisessä sovitussa käyttötarkoituksessa. Ja mitä nopeammin ja helpommin chatbotin käyttötarkoituksen ymmärtää, sitä paremmin uusia yhteydenottoja tulee. 

chatbot
Chatbotista on moneksi, mutta sen käyttötarkoitus pitää miettiä etukäteen.

Chatbot liidien generointiin

Chatbot, joka on tarkoitettu liidien generointiin pystytään helposti toteuttamaan myös passiivisena versiona. Silloin chatbot käyttää Decision Tree-logiikkaa. Nimikin sen kertoo, se on “puu”, joka pystyy haarauttamaan keskustelun useaan eri alasubjektiin. Tämä edistyneempi chatbot pystyy tarkastelemaan selkeämmin syy- ja seuraussuhteita keskustelun aikana.

Decision tree vai Flowchart? Lue lisää.

Liidien generointiin tarkoitettu chatbot selvittää potentiaalisen asiakkaan kiinnostuksen ja tarpeen, sekä ohjaa eteenpäin palvelupolulla.

Chatbotin kanssa käyty keskustelu käynnistää automaation, joka muuntaa kävijän asiakkaaksi. Näin dataa ja sen keräämistä hyödynnetään yhdistettynä asiakaspalveluun. Botti kerää dataa siitä, kun potentiaalinen asiakas käy vierailulla verkkosivustollasi. Automatisoimalla taustatyötä, on botin mahdollista erottaa pätevät liidit tietyin tuntomerkein niistä, jotka eivät sitä välttämättä ole. 

Konversiobotti

Tämän kaltaisella chatbotilla pyrit saamaan enemmän latauksia tuotteisiin tai palveluihin liittyen. Potentiaalisen asiakkaan selaillessa tietyllä sivulla kyseistä valikoitua tuotetta, chatbot pystyisi kysymään vierailijalta, haluaisiko hän ladata kyseisen tuotteen esitteen tai liittyä uutiskirjeen tilaajaksi.

Data kertoo olennaisen. Chatbot lisää myyntiä.

Chatbot ajanvaraajana

Tapaamisten, demojen ja soittoajan buukkaamiseen tai yhteydenottopyynnön jättämiseen tarkoitetulla chatbotilla on suora integroitu yhteys yrityksen sisäiseen kalenteriin. Tämän keskusteluagentin kanssa keskustellessa potentiaalinen asiakas saa helposti ilmaistua kiinnostuksensa ja varattua samantien ajan yrityksen kanssa. Niin helposti!

FAQ Chatbot

Chatbotin jo yleisesti tunnettu käyttötarkoitus on vastata sivuston vierailijan kysymyksiin, ja nämä ovatkin varmasti tyypillisen suosittuja chatbotin muotoja. 

Tämmöinen chatbot voi vastata kysymyksiin esimerkiksi:

  • Tilauksen etenemisestä
  • Toimitusvaihtoehdoista
  • Onko jotain kyseistä tuotetta varastossa
  • Tuotetiedoista

Näin ensi alkuun!

Chatbotin olemassaolo voi henkisesti edesauttaa vierailijaa aloittamaan keskustelu. Jos vierailijalla on mielessä vain pieni kysymys, voi vierailija ajatella ettei tarvitse “häiritä” asiakaspalvelijaa sen takia. Kuitenkin, jos chatbot on integroitu sivustoon, on keskustelun aloittaminen helpompaa matalammalla kynnyksellä. Tieto kyselystä tallentuu järjestelmään ja uusi potentiaalinen liidi on luotu yrityksen näkökulmasta.

“ Jos chatbot on integroitu sivustoon, on keskustelun aloittaminen helpompaa matalammalla kynnyksellä. “

Promoottorina toimiva keskusteluagentti 

Sivustolle, tai esimerkiksi verkkokauppaan tullessa promotoiva chatbot voisi vinkata potentiaaliselle asiakkaalle sen hetkisistä eduista ja alennuksista. Chatbotin keskusteleva markkinointi voi olla jopa kiinnostavampaa kuin normaali verkkokaupan etusivulla näkyvä “nämä tuotteet ovat nyt alennuksessa”-kuva.

Jotta tähän tarkoitukseen chatbot voi vielä boostata yhteydenottoja, voisi chatbot kysyä perään, kiinnostaako vierailijaa kuulla lisää eduista tai tuotteista. Näin yhteydenottojen määrää ja chatbotin kanssa käytävää interaktiota on mahdollista lisätä entisestään.

Nyt kun on käyty läpi muutama erilainen chatbotin käyttötarkoitus, joilla on mahdollisuus lisätä yhteydenottojen määrää, kerrotaan vielä muista asioista, joita kannattaa ottaa huomioon: 

Helpota yhteydenottoa valmiilla vastausvaihtoehdoilla

Passiiviseen chatbotin malliin on ohjelmoitu keskustelun kulku, eli niin sanotusti “conversational flow”. Groweolla keskustelun malleja on kahdenlaisia: Flowchart ja Decision Tree. 

Joka tapauksessa, jokaisessa käymässään keskustelussa chatbot kysyy vierailijalta monivalintakysymyksiä, joten vastaukset ovat ennalta määritettyjä vierailijalle. Vierailijan tarvitsee vain valita vaihtoehto joka kuvastaa hänen tilannetta. Tämä helpottaa huomattavasti keskustelun jatkamista ja liidin generoimista. Tärkein tarkoitus tämän takan on virtaviivaistaa ja helpottaa potentiaalisen asiakkaan yhteydenottoa ja polkua yrityksen kanssa.

Passiivinen chatbot antaa valmiit ehdotukset keskustelun flow:lle.

Keskustelussa chatbot kysyy vierailijalta monivalintakysymyksiä, joten vastaukset ovat ennalta määritettyjä vierailijalle. Vierailijan tarvitsee vain valita vaihtoehto joka kuvastaa hänen tilannetta.”

Keskustelun tyyli

Myös chatbotin keskusteluagentit, eli asiakaspalvelijat ovat brändisi edustajia. Jos pohdit, onko chatbotin kanssa keskustelu asiakkaan silmissä tylsää, niin se ei suinkaan tee mistään tylsempää, sillä chatbotit osaavat silti olla vierailijoille ja asiakkaille huomaavia, tervehtimällä heidät ystävällisesti ja palvelemalla sujuvasti alusta loppuun. 

Tee interaktiosta siis viihdyttävä kokemus kävijälle. Chatbot ei korvaa ihmistä, mutta hauskan ja maan läheisemmän interaktion kautta palvelukokemus on mukavampi ja huomattavasti sitouttavampi.

Chatbotissa voi käyttää luovuutta ja mielikuvituksellisuutta, ja tehdä siitä brändisi näköinen. Chatbotin yleisölle näkyvästä käyttöliittymästä voidaan tehdä brändisi värimaailmaan sopivaksi ja keskusteluagentti voi olla kuka tahansa. 

InPage Botit lisäävät yhteydenottoja 

Tyypillisen ja tutun chatbotin sijasta tai kaveriksi voit miettiä InPage Bottia. InPage Botit eroavat tyypillisestä tutusta alakulmassa majailevasta chatbotista siten, että ne sijoitetaan vain tiettyyn kohtaan sivustolla. Ja siksi myös niillä on ehdoton potentiaali lisätä yhteydenottoa sivuistoilla. InPage Bot koodataan siis vain tietyn tuotteen ohelle palvelemaan kyseisestä tuotteesta.

InpageBot siirtää vuorovaikutuksen sivustolla parhaaseen mahdolliseen paikkaan, eli siihen jossa kyseistä tuotetta esitellään. Sijainnin ohella myös keskustelu voidaan aloittaa olennaisesta, kun chatbot ja keskustelija tietävät molemmat mistä tässä kohdassa puhutaan. InPage Bot toimii juurikin kyseisen tuotteen tuoteoppaana siinä hetkessä, ja antaa potentiaaliselle asiakkaalle helpon tavan ottaa saman tien yhteyttä kyseiseen tuotteeseen liittyen.

Lue lisää konversioiden lisäämisestä chatbotin avulla.

Chatbotin kautta on helpompi ottaa yhteyttä kuin sähköpostitse

Chatbotit ovat tehokkaita asiakaspalvelijoita.

Jo vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että chatboteilla on paikkansa liiketoiminnassa, sillä monessa aspektissa kuluttajat valitsivat chatbotin kautta tehtävän yhteydenoton sähköpostiviestinnän sijaan. Esimerkiksi mahdollisuus nopeisiin ja reaaliaikaisiin vastauksiin nousi todella suosituksi. Jo muutamassa vuodessa chatbotit ovat kehittyneet hurjasti ja pystyvät ratkaisemaan paljon monimutkaisempia haasteita. 

Chatbotin avulla et enää menetä potentiaalisia liidejä sen takia, että “en nyt jaksa soittaa tonne”.

Chatbotin preferointi vastausten löytämisessä kysymyksiin ja nopeassa asiakaspalvelussa myös mitä luultavimmin näkyy enempinä yhteydenottoina yritystä kohtaan potentiaalisten asiakkaiden toimesta. Ja se generoi lisää liidejä yrityksellesi. Ota chatbot käyttöön ja kasvu voi alkaa.