Groweon verkkosivuston yleiset käyttöehdot

Päivitetty 28.3.2022

1. Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Groweo Oy:n (”Groweo”) verkkosivuihin osoitteessa www.groweo.com. Groweon verkkosivujen käyttäminen edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. 

Groweon Growth Engine -palvelua koskevat palvelun omat käyttöehdot, jotka löytyvät täältä.

2. Groweon vastuun rajoittaminen

Groweo ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden verkkosivujen käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. 

Groweo ei takaa, että verkkosivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. 

3. Kolmannen osapuolen verkkosivustot

Groweo ei vastaa kolmansien osapuolten tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon Groweon verkkosivuilta mahdollisesti on linkki tai linkkejä.

4. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa verkkosivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä vastaa siitä, ettei lähetä Groweolle näiden verkkosivujen kautta mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

5. Immateriaalioikeudet

Näiden verkkosivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat yksin Groweolle ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Kaikki oikeudet verkkosivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Verkkosivujen sisällön tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty. Verkkosivuihin sisältyviä mahdollisia tavaramerkkejä ei saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Groweon antamaa etukäteistä kirjallista lupaa.

6. Henkilötiedot

Groweo voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Groweo kehottaa käyttäjiä tutustumaan verkkosivujensa tietosuojaselosteeseen.

7. Sovellettava laki

Tietoja voidaan luovuttaa Groweo Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Groweon verkkosivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia.

8. Muutokset

Groweolla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa verkkosivujensa käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä verkkosivuilla toimitettavia palveluita tai muita verkkosivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Groweolla on oikeus myös keskeyttää verkkosivujen käytön tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.